جریان حاکمان از دیدگاه نهج البلاغه
33 بازدید
محل نشر: پرتو سخن4 مهر80
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی