آقای وزیر ابتذال در نشریات بیداد می کند
32 بازدید
محل نشر: پرتو سخن 27 آبان 83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی